Mijn favorieten

Soestdijk t'Hart


1.Boerenstreek
2.De Eng Soest-midden
3.Klaarwater
4.Overhees
5.Smitsveen
6.Soestdijk 't Hart
7.Soesterberg
8.Soest-Zuid

6. Soestdijk ’t Hart
t Hart-Soestdijk bestaat uit drie buurten: Industrieterrein Soest, ’t Hart en Soestdijk. Er wonen ruim 9.000 mensen. Er zijn vier basisscholen, er is speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en een peuterspeelzaal.

Bebouwing
De wijk kent een zeer gevarieerd bebouwingspatroon. Eengezinshuizen domineren. Veel van de woningen zijn gebouwd in de jaren ’50. Deze bevinden zich min of meer geconcentreerd tussen de Nieuwstraat en Koninginnelaan en tussen de Beetzlaan en Laanstraat. Op andere plaatsen komen eengezinshuizen minder voor en staan kleine villa’s op relatief kleine kavels. De langere straten hebben alle bebouwingstypen bestaande uit rijwoningen, vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen. Aan de noordoostzijde van de wijk staan op grotere kavels villa’s, veelal in een groene omgeving bestaande uit overblijfselen van landgoederen en parken. Ook zijn daar in de jaren ’60 gestapelde woningen aan de rand van Colenso gebouwd. In de directe omgeving hiervan staan eengezinshuizen in twee bouwlagen.
Groen
De oorspronkelijk landschappelijke groene kenmerken in de vorm van restanten van buitenplaatsen Mariënburg, Park Vredehof, Park Colenso en het Slangenbosje geven het noordelijk deel van de wijk een zeer groen karakter. De buurt ’t Hart heeft relatief weinig openbaar groen. De recreatieve druk op het weinige groen is groot in de buurt ’t Hart.
Winkels
In de onlangs compleet vernieuwde Van Weedestraat bevindt zich het grootste winkelgebied in Soest. Het winkelgebied bestaat uit de Van Weedestraat, Burgemeester Grothestraat en directe omgeving. Er zijn ongeveer 85 winkels. Het winkelaanbod bestaat uit verschillende supermarkten en een compleet overig dagelijks winkelaanbod (huishoudelijk, drogisterij). 60% van het recreatieve winkelaanbod in Soest is hier gevestigd (kleding, juwelier, media en dergelijke). De Van Weedestraat heeft primair een verzorgingsfunctie voor de eigen inwoners van Soest.