Mijn favorieten

Klaarwater


1.Boerenstreek
2.De Eng Soest-midden
3.Klaarwater
4.Overhees
5.Smitsveen
6.Soestdijk 't Hart
7.Soesterberg
8.Soest-Zuid


3. Klaarwater
In de wijk Klaarwater wonen bijna 3.300 mensen. De groep bewoners tussen de 60 en 65 jaar is relatief groot.

Bebouwing
De wijk is gebouwd tussen 1960 en 1975. Aan de zuid-westrand nabij de Koningsweg is hoogbouw in het duurdere segment. Aan noord-westelijke rand tussen Wiardi Beckmanstraat en Vrijheidsweg staan flats in vier bouwlagen. In het midden van de wijk ligt Park Honsbergen, een supermarkt en appartementen in hoogbouw. Hierin is een ontmoetingscentrum gehuisvest. Verder bestaat de wijk voor het grootste deel uit eengezinswoningen, meestal in de vorm van korte rijtjes. Door de wijk loopt een ringvormige buurtontsluitingsweg.

De vijver langs de Koningsweg vervult een recreatieve functie als visvijver. Aan de zuid-oostzijde langs de Dalweg ligt hoogbouw. In deze wijk staan een basisschool en peuterspeelzaal.
De woonomgeving voldoet aan de toegankelijkheidseisen vanuit de WMO. Om de toegankelijkheid van de flats aan de Wiardi Beckmanstraat te verhogen, zijn deze in 2010/2011 voorzien van liften.
Groen
Het groen concentreert zich aan de randen van de wijk en rond de flats. Tussen de flats aan de buitenrand liggen parkeerterreinen en een parkachtig plantsoen met boombeplanting. In deze wijk ligt ook een aantal groenwallen die bij de bouw van de wijk zijn gespaard. De groenwallen lopen als linten door de wijk.

In het midden van de wijk ligt het park Honsbergen dat in de jaren ‘70 is aangelegd. Het park ligt aan de voet van de flat Honsbergen waarin vooral senioren wonen. Het park wordt aan twee zijden omzoomd door laagbouw. Hier wonen vooral gezinnen met kinderen in alle leeftijdscategorieën. Het park heeft een belangrijke functie voor de omwonende senioren, spelende buurtkinderen en hondenbezitters. In het park zijn er diverse bankjes, speelvoorzieningen voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen en een aparte ruimte waar honden los mogen lopen.