Mijn favorieten

Technisch Beheer

                                  Technisch Beheer 
Onder technisch beheer wordt verstaan het bij voortduring in een goede staat (doen) houden van alle bouwkundige, (installatie)technische en infrastructurele onderdelen van het object.
  • Aannemen en afhandelen van huurdersreacties op technisch gebied;
  • Direct afhandelen van spoedeisende technisch klachten (binnen kader);
  • Overige technische klachten onderzoeken en in overleg met verhuurder afwikkelen;
  • Afwikkelen van schadegevallen;
  • Opdracht geven tot en toezicht houden op uitvoering klein onderhoud;
  • Opdracht geven tot en toezicht houden op uitvoering groot onderhoud;
  • Advies over onderhoud;
  • Begeleiden van onderhoudswerkzaamheden.
Wilt u graag meer weten? Maak een vrijblijvende afspraak, wij lichten u graag onze werkwijze toe.
Ons telefoonnummer is: 035-603 62 82.