Mijn favorieten

Financieel Beheer

                                  Financieel Beheer 
Onder financieel beheer wordt verstaan het incasseren van de huurpenningen, verwerken van betalingen en verstrekken van financiële overzichten.
  • Incasso van de huurpenningen
  • Verwerken van alle inkomsten en betalingen;
  • Indien nodig: aanmaningen versturen;
  • Intermediair tussen huurder en verhuurder;
  • Facturaties;
  • Periodiek financieel overzicht;
  • Beheer en verwerken huurverhogingen;
  • Voeren van correspondentie met derden;
  • Verrekenen reparaties en onderhoud;
  • Afhandelen waarborgsom;
Wilt u graag meer weten? Maak een vrijblijvende afspraak, wij lichten u graag onze werkwijze toe.
Ons telefoonnummer is: 035-603 62 82.