Mijn favorieten

Overhees


1.Boerenstreek
2.De Eng Soest-midden
3.Klaarwater
4.Overhees
5.Smitsveen
6.Soestdijk 't Hart
7.Soesterberg
8.Soest-Zuid


4. Overhees
De wijk Overhees bestaat uit de buurten: De Zoom, Wieksloot, Overhees, Hees, Klein Engeldaal en Klein Engeldaal Noord.
In de wijk wonen ruim 7000 mensen. De groep mensen tussen de 45 en 65 jaar is relatief groot.
In de wijk vind je zes basisscholen, een peuterspeelzaal, een kinderboerderij, de Volksuniversiteit Soest en ROC Midden Nederland (voor volwassenonderwijs). Aan de Klarinet is een ontmoetingscentrum voor ouderen gevestigd.

Bebouwing
Overhees is grotendeels ontwikkeld eind zeventiger jaren. De wijk bevindt zich in het Soesterveen. Er zijn nog veel oorspronkelijke greppels en sloten met beplanting in de vorm van solitaire bomen en houtwallen. Ook is er een aantal vijvers, deels met een natuurlijk karakter. De bebouwing bestaat bijna geheel uit laagbouwwoningen. Er zijn veel kleinschalige hofjes met slingerende wegpatronen, waardoor veel verkeersluwe zones zijn ontstaan. De woningtypen zijn divers.

De buurt Klein Engendaal is gebouwd in de periode (1990-1999) en bestaat vrijwel geheel uit laagbouwwoningen. Deze buurt is duidelijk herkenbaar aan de bomenrijen die de oorspronkelijke kavelbegrenzingen vormen. De woningen zijn van het luxer segment en er is een grote variatie in architectuur. Er zijn geen doorgaande wegen waardoor ook deze buurt verkeersluw is.
Groen
Er is veel groen in de wijk met een hoog percentage aan heesterbeplanting. Bermgras en gazon zijn minder aanwezig. Het groen biedt veel kleinschalige mogelijkheden voor recreatie. Speelvoorzieningen liggen goed gespreid over het gebied.

Winkels
Het winkelaanbod op wijkniveau bestaat uit het relatief kleine buurtwinkelcentrum Overhees aan de wijkontsluitingsweg Di Lassostraat. De bereikbaarheid van het winkelcentrum vanuit de wijk is goed. Dit centrum heeft een compleet dagelijks winkelaanbod.