Mijn favorieten

De Eng Soest-midden


1.Boerenstreek
2.De Eng Soest-midden
3.Klaarwater
4.Overhees
5.Smitsveen
6.Soestdijk 't Hart
7.Soesterberg
8.Soest-Zuid


2. De Eng – Soest Midden
De wijk de Eng – Soest Midden bestaat uit de buurten: De Eng Noordwest, De Eng, Soest Midden, Eemgebied en De Eng Zuid.

Leeftijdsopbouw
In totaal wonen er in deze wijk ruim 6.000 mensen. De leeftijdsopbouw in de wijk is vrij gelijkmatig verdeeld met relatief wat meer mensen in de leeftijdscategorie 35 tot en met 49-jarigen.

Voorzieningen
In deze wijk is een Montessorischool gevestigd en peuterspeelzalen. In de Eng zijn ook voorzieningen gevestigd die een functie vervullen voor heel Soest. Het verenigingsgebouw Desmond Tutu Centrum staat op de Molenstraat. In de Middelwijkstraat zijn enkele winkels en horeca gevestigd. Aan de Steenhoffstraat zijn het museum Soest en de Culturele Vereniging Artishock gevestigd. Andere bovenwijkse voorzieningen aan de Dalweg zijn het zwembad, gemeentehuis, zorgcentrum en sporthal.

De Eng
De Eng wordt begrensd door de Verlengde Talmalaan, Talmalaan, Spoorlijn, Parklaan en Nieuweweg. De Eng is in drie fasen gebouwd. Het oudste deel ligt tussen het spoor en de Albert Cuyplaan. Hier staan voornamelijk uit flats die eind jaren ‘50 zijn gebouwd met daartussen plantsoenen. Een groot deel van de flats (240 woningen) is eigendom van woningcorporatie Portaal en behoort tot de goedkope huurwoningen in Soest. In dit gedeelte van de wijk heeft de gemeente Soest in 2011 een grootschalige renovatie aan de buitenruimte uitgevoerd.

De flats aan de Albert Cuyplaan zijn eind jaren ‘60 gebouwd. Begin jaren ‘80 is het laatste deel, bestaande uit eengezins- en portiekwoningen aan het Boekweitland e.o. opgeleverd.
De nadruk in deze wijk ligt op wonen. Bewoners zijn voornamelijk aangewezen op de winkels aan de Van Weedestraat, Smitshof of Parallelweg die rondom de wijk liggen. Gezondheidsvoorzieningen zijn wel in de wijk aanwezig.
In het zuiden van de wijk ligt de Soester Eng; een groot openbaar groengebied. Station Soestdijk en station Soest liggen voor de meeste huishoudens op korte afstand.
In het zuiden van de wijk ligt De Soester-Eng. Dit  is een open en opvallend glooiend akkerbouwgebied, gelegen op een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug. Aan de zuidkant van de Soester-Eng wordt circa 60 hectare voor agrarische doelen gebruikt. In 1992 heeft de gemeenteraad van Soest de beslissing genomen om de zuidelijke Eng aan te wijzen als een beschermd dorpsgezicht. Door de unieke ligging in Soest is de Eng een prettig gebied om te recreëren. Hier staat ook de Molen 'De Windhond'.

Soest-Midden
Soest-Midden wordt vaak in één adem genoemd met de Eng. De gemeente Soest beschouwt de Eng-Soest-Midden als één wijk. Zoals de naam al zegt vormt Soest-Midden de kern van Soest. Soest-Midden heeft een centrale ligging ten opzichte van openbaar vervoer en het centrale winkelcentrum. Er heerst een grote levendigheid. Het centrum heeft een belangrijke woon-, werk- en winkelfunctie. In deze wijk ligt aan de Gaesbeekerhof de nieuwbouwwoonwijk 'Koningsvogel', gebouwd in 2007. Een groot deel van het gebied tussen het Kerkpad en de Lange Brinkweg, evenals de directe omgeving van de Oude kerk is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Soest-Midden ligt op de flank van de Heuvelrug, tussen hoog (Eng) en laag (Eemdal, poldergebied). De bebouwing hier is veelal op de wegen georiënteerd. De gesloten wanden worden vooral gevormd door woonbebouwing en winkels. Daarnaast komen ook nooit bebouwde plekken voor.