Mijn favorieten

Smitsveen


1.Boerenstreek
2.De Eng Soest-midden
3.Klaarwater
4.Overhees
5.Smitsveen
6.Soestdijk 't Hart
7.Soesterberg
8.Soest-Zuid


5. Smitsveen
In Smitsveen wonen ruim 4.700 mensen met allerlei verschillende nationaliteiten. De leeftijdsopbouw in deze wijk is zeer gelijkmatig. In de wijk staan vier basisscholen. Verder is er een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en twee voorzieningen voor buitenschoolse opvang. Aan de Smitsweg staat een sporthal waar ook veel bewoners van andere wijken gebruik van maken.

Bebouwing
Smitsveen is gebouwd in de periode 1967-1972. Het is een typische jaren ’60 wijk. Er zijn herhalingen van bij elkaar geplaatste blokken, van hoogbouw en laagbouw in een rechthoekige structuur. Door de ruim aanwezige open ruimte tussen de gebouwen komt de rechthoekige vorm van de gestapelde woningen tot zijn recht. De rechthoekige structuur wordt in de as van de wijk doorbroken met voorzieningen als winkels en scholen. Aan de buitenrand, de Koningswegzijde, staan appartementengebouwen van elf woonlagen.

Smitsveen heeft 1.137 flats en 718 eengezinswoningen (waarvan ongeveer de helft koopwoningen). In het middengebied en de noord-oostzone staan 913 huurflats.

De woonomgeving is in de periodes 2002-2006 gerenoveerd. De Smitsweg is sindsdien afgesloten. Verder is het Breed Educatief Centrum gebouwd, zijn er voetbalkooien aan de Koningsweg en Smitsweg geplaatst, zijn de speelplekken tussen de drive-innwoningen gerenoveerd en de afvalcontainers bij de hoogbouwflats in de wijk ondergronds geplaatst.

Winkels
Het winkelaanbod op wijkniveau bestaat uit het kleine buurtwinkelcentrum Smitshof met vooral winkels voor dagelijkse artikelen. Het winkelcentrum heeft onder andere twee supermarkten.