Mijn favorieten

Soesterberg


1.Boerenstreek
2.De Eng Soest-midden
3.Klaarwater
4.Overhees
5.Smitsveen
6.Soestdijk 't Hart
7.Soesterberg
8.Soest-Zuid


7. Dorp Soesterberg
Het dorp Soesterberg bestaat uit de buurten: Soesterberg Noord, Soesterberg Oost, Leusderheide en Soesterberg Kom. In Soesterberg wonen ruim 6.000 mensen. De groep mensen tussen de 40 en 55 is relatief groot.

Bebouwing
Soesterberg Kom is grotendeels gebouwd in de jaren '50 en wordt gekenmerkt door rust en eenvoud. Hier staan vooral lange rijen laagbouwwoningen, hoofdzakelijk haaks op de verkeersas Utrecht-Amersfoort. Het gebied tussen de Rademakerstraat, de Kampweg en Zeist is een woongebied met zowel rijen woningen als (half) vrijstaande woningen aan oudere straten. Aan de Simon Stevinlaan staan flats. De stedenbouwkundige opzet van deze flats wordt versterkt door het bosachtige karakter van het open groen.

Soesterberg Oost is gebouwd na 1975 en heeft een meer gevarieerde structuur. Hier bevinden zich voornamelijk aaneengebouwde woningen. Alleen aan de Vliegtuiglaan, Bloemheuvel, Oude Tempellaan en de noordoostelijke punt van Apollo komen vrijstaande en enkele twee-onder-een-kap-woningen voor. De woonblokken zijn volgens dezelfde architectuur gebouwd. In dit deel van het dorp komen ook patiobungalows voor. Er is een duidelijk onderscheid tussen woningen die destijds voor Amerikaans luchtmachtpersoneel zijn gebouwd en voor Nederlanders. De woningen voor de Amerikanen waren qua architectuur en indeling volledig op de Amerikaanse wooncultuur afgestemd. Dit is ook af te lezen uit de oorspronkelijke verkaveling: weinig tuin en veel 'gemeenschappelijke' groene ruimte.
Groen
Het groen bij de flats aan de zuidgrens van Soesterberg is bosachtig en heeft een natuurlijke uitstraling. Langs de westzijde van het komgebied zijn hier en daar nog restanten van de oorspronkelijk in het gebied voorkomende solitaire eiken- en beukenbomen van grove dennenbos. Het groen in Soesterberg oost kan worden onderverdeeld: Landgoederenzone Bloemheuvel, Eghermonde, Wostok, Apollo en Mercury/Gemini. De landgoederenzone langs de Banningstraat-Amersfoortsestraat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Van het landgoed Eghermonde is nog een klein gedeelte intact. De buurten Eghermonde en Bloemenheuvel zijn gebouwd in bos dat oorspronkelijk behoorde tot het landgoed Eghermonde. De buurten in de bosachtige sfeer hebben dat karakter behouden; het beplantingsassortiment is daarop afgestemd. In de vroegere “Amerikanenwijk” echter staat het groen vooral langs de hoofdontsluitingswegen Apollo en Mercury. In de woonstraten en hofjes zijn bomen geplant op de particuliere kavels in een consequent patroon. De bomen zorgen voor een groen beeld. De bebouwing van Soesterberg grenst aan de voormalige vliegbasis die nu opengesteld is als park.