Mijn favorieten

Bodemloket

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Wilt u de bodemkwaliteit van u eigen omgeving bekijken? Gebruik dan de link hier onder.
Bodemloket Soest en voor buiten soest kunt uw deze link gebruiken: Bodemloket overig