Mijn favorieten

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Een functie is bijvoorbeeld wonen, werken, groen of verkeer. Ook de regels die gelden voor zo’n functie staan in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.


Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. De toelichting beschrijft waarom iets is toegelaten

  2. De verbeelding (kaart) geeft de exacte bestemming aan

  3. De regels beschrijven geldende richtlijnen voor de bestemming


Wilt u het bestemmingsplan van uw eigen woning/omgeving zien? klik dan op de link hier onder.
Bestemmingsplan SoesEn voor buiten Soest: Bestemmingsplannen overig .