Mijn favorieten

WOZ-waardeloket

Dit loket biedt de mogelijkheid om de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Volgens artikel 40a van de Wet WOZ kan de WOZ-waarde van woningen worden opgevraagd. In dit loket worden formeel vastgestelde WOZ-waarden getoond van woningen. Weergegeven wordt de WOZ-waarde zoals deze door de gemeente aan het begin van het jaar wordt vastgesteld. Wanneer als gevolg van bijvoorbeeld bezwaar of beroep de WOZ-waarde wijzigt, wordt de aangepaste WOZ-waarde getoond. 

Het beschikbaar stellen van WOZ-waarden is bedoeld om meer transparantie te bieden over de onderlinge verschillen tussen WOZ-waarden van woningen. De ontvanger van een WOZ-waarde heeft daardoor meer mogelijkheden om te beoordelen of zijn of haar WOZ-waarde correct is.

De Wet WOZ legt geen beperking op aan het doel waarvoor de WOZ-waarde wordt gebruikt. Dat betekent dat iedereen de WOZ-waarde van elke woning in Nederland mag opvragen.

Wilt u zelf de WOZ-waarde opvragen bebruik dan deze link: WOZ-waardeloket